Schemat badania

Badanie podzielone jest na kilka etapów.


W trakcie pierwszego i drugiego spotkania ze specjalistą zostanie zebrany wywiad
ogólnomedyczny, określone i zlecone niezbędne badania dodatkowe oraz sprawdzona
sprawność pamięci. Jeśli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości, wówczas będą
Państwo kierowani na dalszą, szczegółową diagnostykę. Jeśli natomiast nie zostaną
stwierdzone jakiekolwiek niepokojące symptomy, zostaną Państwo umówieni na wizytę
kontrolną za 6-12 miesięcy. Na spotkanie 1. i 2. planujemy poświęcić po około 30 minut.

W kolejnym etapie badania (spotkanie trzecie i czwarte), w którym biorą udział
wszyscy – niezależnie od wyników badania pamięci – dokonamy oceny sprawności Państwa wzroku i słuchu, a następnie przeprowadzimy właściwe testy.

Ocena wzroku i słuchu jest konieczna aby mieć pewność, że na wyniki dalszych testów nie wpływa ewentualna wada tych narządów zmysłów. Dzięki temu przy okazji udziału w
projekcie będą mieli Państwo okazję wykonać bardzo dokładne i darmowe badania. Gdyby okazało się, że zostanie wykryta jakaś choroba, otrzymają Państwo szczegółowe instrukcje w sprawie dalszego postępowania. Po przeprowadzeniu badań sprawności wzroku i słuchu będą Państwo rozwiązywać zadania, oglądać i słuchać różnych materiałów, próbować dostrzec różnice między obrazami, zapamiętać układy graficzne i tym podobne. Ten etap będzie przypominał sprawdzian, jednak nie ma tu zagrożenia otrzymania złej oceny. Niestety nie przewidujemy również żadnych nagród za najlepsze wyniki.
Szacujemy, że spotkanie trzecie i czwarte zajmie łącznie około czterech godzin (dwa
spotkania po dwie godziny). Jedno z nich odbędzie na Wydziale Fizyki UAM na Morasku,
drugie w Centrum Terapii Wzroku OPTO+, przy ulicy Dąbrowskiego 353.


Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w badaniu, prosimy o wysłanie maila na adres: lekarz.marcin.gorniak@gmail.com