Ciekawe doniesienia naukowe

8.06.2023: Wywiad z dr. Marcinem Górniakiem pt.: Psychiatra: liczba osób z chorobą Alzheimera rośnie szybciej, niż odsetek osób w wieku podeszłym

7.06.2023: Zespół Alzheimer Prediction Project uzyskał nominację do nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Zespół Badawczy Przyszłości.

26.01.2023: W niedawno opublikowanym badaniu wykazano, że precyzyjne, zindywidualizowane i specjalistyczne leczenie powszechnie spotykanych zaburzeń somatycznych (m.in. nadciśnienia, cukrzycy, przewlekłych stanów zapalnych i infekcji, insulinooporności, obturacyjnego bezdechu sennego, zaburzeń hormonalnych, niedobór składników odżywczych) pozwala na uzyskanie znaczącej poprawy w zakresie deficytów poznawczych nawet u chorych z łagodnym otępieniem w przebiegu choroby Alzheimera (i oczywiście w fazie łagodnych zaburzeń poznawczych).

Tego typu postępowanie jest niesamowicie czasochłonne i kosztowne, niemniej wskazuje na pewne możliwości uzyskania poprawy w stanach traktowanych zwykle jako nieodwracalne i postępujące.

12.01.2023: Badania epidemiologiczne przeprowadzane w krajach zachodnich wskazują, że w ostatnich latach spada zachorowalność na otępienie, w tym chorobę Alzheimera. Jako najbardziej prawdopodobną przyczynę tego zjawiska postuluje się skuteczniejszą profilaktykę chorób naczyniowych i metabolicznych oraz wyższy poziom edukacji i aktywności umysłowej populacji.

Opisywane tendencje powinny mobilizować osoby w większym stopniu zagrożone chorobą do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Również i w tym przypadku wczesna diagnostyka może być rozpatrywana jako korzystna z uwagi na zwiększenie motywacji osób zagrożonych do podjęcia wszelkich dostępnych działań profilaktycznych.

08.01.2023: 6 stycznia Amerykański Urząd ds. Żywności i Leków zatwierdził nowy lek dla pacjentów na wczesnym etapie choroby Alzheimera. Testy wykazały, że środek spowalnia procesy degradacji pamięci o 27 proc. w porównaniu z placebo.

Ponownie potwierdzona zostaje prawidłowość, że wczesne rozpoznanie i leczenie jest kluczowe dla skuteczności terapii. Tym bardziej znaczenia nabierają wszelkie inicjatywy – w tym nasz projekt badawczy – których celem jest stworzenie testów pozwalających szybko i tanio rozpoznawać chorobę na jej jak najwcześniejszym etapie.

01.01.2023: Pod koniec 2022 roku w Japonii zarejestrowano pierwszy test pozwalający na oznaczenie amyloidu beta we krwi pacjenta. Firma będąca producentem testu deklaruje, że jego użycie pozwala zastąpić drogie i mało dostępne badanie PET, stosowane obecnie jako standard w celu wykazania obecności patologicznego białka w mózgu pacjenta.

Test jest na razie niedostępny w innych krajach, jednak jego rejestracja w Japonii – kraju borykającym się ze znaczną liczbą chorych na chorobę Alzheimera – stanowi wyraźny postęp w diagnostyce choroby. Podobne, choć jeszcze oficjalnie nie zarejestrowane testy diagnostyczne, w USA kosztują ponad 1000 dolarów, a więc niewiele mniej niż badanie PET.