Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Politechniką Poznańską prowadzi projekt badawczy, którego celem jest opracowanie nowej, bezinwazyjnej metody diagnozowania choroby Alzheimera na jej wczesnym etapie.

Choroba Alzheimera to podstępne schorzenie, a proces leżący u jej podłoża rozpoczyna się na dekady przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Jest to tak zwana utajona (prodromalna) faza choroby.

W większości chorób, rozpoznanie postawione na wczesnym etapie ma fundamentalne znaczenie dla rokowania. Wszyscy mamy nadzieję, że prędzej czy później będziemy dysponować skutecznym lekiem, jednak może się okazać, że największą barierą w jego zastosowaniu będzie wtedy dostęp do wczesnej diagnostyki – obecnie ciągle bardzo drogiej, inwazyjnej i trudno osiągalnej.

Znane są również pewne działania, które podjęte odpowiednio wcześnie, mogą zmniejszyć tempo rozwoju choroby, jednak ich wdrożenie i kontynuowanie wymaga motywacji. Tę ostatnią może poprawić świadomość ryzyka choroby.

Dlatego zachęcamy Państwa do uczestnictwa w programie.

Aby przeprowadzić badanie musimy zebrać grupę 50 osób zagrożonych rozwojem choroby oraz podobną grupę kontrolną. Zapraszam do udziału w badaniu wszystkie osoby po 60 roku życia, które obawiają się, że coś złego dzieje się z ich pamięcią oraz osoby bez zaburzeń pamięci, które jednak mają (miały) wśród swoich krewnych osoby z wczesnym otępieniem (to jest takim, które rozwinęło się przed 65 rokiem życia).

Program nie jest przeznaczony dla osób z wyraźnymi objawami otępienia lub już rozpoznaną chorobą Alzheimera.

Chęć udziału w projekcie proszę zgłaszać pisząc na adres:

lekarz.marcin.gorniak@gmail.com