FAQ

Czy istnieją jakieś korzyści z udziału w badaniu?
Każdy uczestnik badania będzie mógł liczyć na bezpłatne i dokładne badanie wzroku i słuchu. Jeśli zostaną stwierdzone jakiekolwiek istotne nieprawidłowości, uczestnik badania zostanie o nich poinformowany i będzie mógł rozpocząć leczenie niewykrytych wcześniej chorób narządu wzroku lub słuchu.


Czy istnieją jakieś zagrożenia związane z badaniem?
Nie przewidujemy żadnych zagrożeń. Badanie nie wpływa na przebieg choroby. Przeprowadzane procedury mają charakter nieinwazyjny (to znaczy, że są bezbolesne, nie wiążą się z naruszeniem tkanek, pobieraniem krwi ani innych materiałów biologicznych). Jeśli jednak w wyniku bezpośredniego udziału w badaniu dozna Pani / Pan uszczerbku na zdrowiu, ośrodek badawczy ponosi przewidzianą polskim prawem odpowiedzialność za powstałe szkody. Badanie jest ubezpieczone zgodnie z wymogami Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzenia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej. O podejrzeniu doznania uszczerbku na zdrowiu należy niezwłocznie poinformować prowadzącego badanie.

Czy są jakiekolwiek szczególne wymagania?
Od uczestników badania oczekujemy współpracy i poświęcenia kilku godzin na przeprowadzenie badań. Udział w badaniu nie wymaga rezygnacji z udziału w innych badaniach ani modyfikacji prowadzonego aktualnie leczenia. Przeprowadzenie planowanych pomiarów w żaden sposób nie wpłynie na przebieg choroby.

Czy otrzymam wynagrodzenie za udział w badaniu?
Uczestnicy badania nie otrzymają jakiekolwiek wynagrodzenia za udział w badaniu.

Czy poniosę jakiekolwiek koszty związane z udziałem w badaniu?
Tak, poniesie Pani / Pan koszty dojazdu na badania.

Czy mogę wycofać się z badania?
Tak, w każdej chwili można się z niego wycofać, nawet bez uzasadniania takiej decyzji.

Ochrona, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych:
Informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych. Dane osobowe będą przetwarzane w minimalnym, niezbędnym zakresie. Żadne dane osobowe nie będą udostępniane w wynikach badania ani powstałych na podstawie projektu badawczego artykułach naukowych.